26 maj 2024
Barns säkerhet längs Salavägen ifrågasätts

Barns säkerhet längs Salavägen ifrågasätts

0comments 1.04 mins read

TRAFIK Säkerheten vid väg 56 mellan Västerås och Sala är återigen i fokus. Vägkorsningen vid Igelsta, norr om Tillberga, pekas ut som extra utsatt för oskyddade gångtrafikanter. Här är hastigheten 100 kilometer i timmen förbi busshållplatsen.


Centerpartisten Karin Westlund är förste vice ordförande i tekniska nämnden i Västerås och har samma roll i Skultunas kommundelsnämnd.


– Vägen är ett budgetbygge när man har bortsett från oskyddade trafikanter. Vi måste få barn att gå säkert över vägen. Det är faktiskt en fara för livet att ta sig över vägen i november när det är mörkt, säger Karin Westlund till tidningen VLT.


Skultuna kommundelsnämnd har via tekniska nämnden kontatat Trafikverket för att få till förbättringar.


– Det är en långbänk, säger hon.


– Tanken när man byggde vägen var att förhindra mötesolyckor. Men vi kom inte i mål för oskyddade trafikanter, säger Mikael Alm, projektledare vid Trafikverket, till tidningen.


Strax innan julafton skedde en dödsolycka vid väg 56 i korsningen i höjd med Lycksta. Trafikverket utreder nu åtgärder.


Hannes Lyckholm