18 juni 2024

Om

Superlokala nyheter om Tillberga med omnejd – sedan 1997

Tillberga Bladet ges ut av Till­berga Grannskap i tryckt form med fyra nummer per år. Tidning­en distribueras via Postnord till hushåll och företag i Tillber­ga, Hökåsen, Sevalla och Tortuna samt prenumeranter runt om i Västerås med en upplaga om 3 600 ex­emplar. Första utgåvan utkom 1997.

Webbversionen uppdateras dagligen.

Insänt material

Redaktionen ansvarar ej för insänt ej beställt material.

Utgivningsbevis

Tidningen innehar utgivningsbevis.