26 maj 2024
Oro för hot mot ugglor och fornminnen på Kvarnbacken

Oro för hot mot ugglor och fornminnen på Kvarnbacken

0comments 1.9 mins read

Tillberga utökas med fem nya småhustomter – samtidigt oroas Kvarnbacksborna för naturvärden.

Västerås stad planerar att utöka Tillberga norrut. Nya småhustomter har redan byggts mellan nedre och övre Kvarnbacken, men ännu har tomterna inte släppts till försäljning. Etablering av en ny etapp vid nedre Kvarnbacken om fem nya tomter och en gruppbostad startade under våren och pågår till årsskiftet.
Västerås stad höll ett informationsmöte för boende 7 mars i Medborgarhuset. Frågorna var många i processen som fördröjts av de boende i omgångar.

Fågelkvittret är påtagligt på skogskullen vid nedre Kvarnbacken en varm vårdag i april.

– Här på berget stod kvarnen, säger EveLi Andersson som bott på Kvarnbacken i över fyrtio år och pekar på det kala berget som sticker fram.


– Kommunen har tidigare satt upp holkar för kattugglorna som bor här. Vitryggad hackspett finns också. Vad ska hända med dem? Allt måste sprängas bort. Våra hus står direkt på berg, säger hon.
På 1980-talet betade kor på ängen och tidigare fanns en bondgård, som brann ned på 2000-talet. Nu ska här bli bostäder.


– Det är viktigt med LSS-boenden, men varför ska det byggas just här på kullen? Det finns gott om plan mark i Tillberga, säger Birgitta Hultqvist som bott på Kvarnbacken i 18 år.


– Det finns fina stigar här genom blandskogen, grillplats vid gamla Folkets park och forngravar som förskolorna brukar besöka. Det här är också hem för rådjur, säger Birgitta.


– Nya villor behövs, men vi hoppas på att skogen kan bevaras för djur, natur och människor – det här är ett rekreationsområde, säger EveLi.


Hannes Lyckholm

FAKTA Byggnationen vid nedre Kvarnbacken startade under våren och pågår till årsskiftet. Vägen genom Kvarnbacken kommer inte att stängas av. För att få bygga en gruppbostad måste detaljplanen göras om. Detta arbete har inte startat.

Birgitta Hultqvist och EveLi Andersson vid fornlämningarna intill Kvarnbacksvägen. De oroas för hur bygget på kullen påverkar fornminnen och djurliv.
Foto: Hannes Lyckholm