18 juni 2024
Med fokus på Tillbergas lekplatser, parker och motionsspår

Med fokus på Tillbergas lekplatser, parker och motionsspår

0comments 2.835 mins read

Varje dag syns de ute bland Tillbergas lekplatser och parker. Per och Robin tar hand om stora delar av Tillbergas utemiljöer.

Skötsel av gräsytor, buskage och träd i Tillbergas parker utförs av Tillberga Grannskap på uppdrag av Västerås stad. I uppdraget ingår också att ta hand om Hubbovallens fotbollsplaner.
– Med lång torka och därefter sommarens intensiva regnande blev det stående vatten på SJ-plan och på gräsytan med björkarna intill sporthallen. Men Hubbovallen är väldränerad. Trots det var vi tvungna att stänga av fotbollsplanerna vid två tillfällen, men som tur var påverkade det bara träningen och inte någon match, säger vaktmästare Per Karlsson.
Med hjälp av kontakt med en golfklubb har bevattningen av fotbollsplanerna säkerställts.
– Med kortare bevattningsintervaller har gräset blivit bra i år, säger han.
Med ansvar för stora gräsytor och parker är den intensiva gräsklippningssäsongen över och när temperaturen sjunker in på hösten.
– Nu ställer vi om till att förbereda oss för vintern och skifta fokus till snöröjning och halkbekämpning, säger Per.
Även de flesta lekplatserna i Tillberga tas om hand av Tillberga Grannskap. Skicket på Västerås lekplatser listades i VLT 29/8. De flesta lekplatser är i gott skick med bara ett fåtal mindre fel. För Tillbergas del hamnade dock Sörbyvägens (intill Elvägen) och Mälbyvägens lekplatser i botten. Upprustningar av lekplatser beslutas av Västerås stad. Budgeten räcker till att renovera en till fyra lekplatser per år och Västerås stad har i nuläget 120 lekplatser.
Är det farligt att leka på någon av Tillbergas lekplatser?
– Om något är trasigt tar vi bort den delen direkt eller spärrar av lekredskapet om felet inte går att åtgärda på en gång. Ibland kan det ta tid att beställa reservdelar. Om något är avspärrat ska man inte leka just där, säger verksamhetschef Robin Svanbom.
– Västerås stad genomför regelbundna säkerhetsbesiktningar på alla lekplatser i Västerås. Alla akuta a-fel åtgärdas direkt. Mindre allvarliga fel tas om hand vartefter enligt en prioriteringslista. Vi har ett nära samarbete med Gatu- och parkenheten och kontrollerar också lekplatserna löpande, säger Robin Svanbom.
Vid upptäckta brister i Tillbergas parker och lekplatser kan alla Tillbergabor felanmäla. Felanmälan går bra att göra via Västerås stads Kontaktcenter via kontaktcenter@vasteras.se eller mobilappen ”Tryggare Västerås”. Det går också bra att maila Tillberga Grannskap via kontoret@tillbergags.nu.
Vad är på gång framöver?
– Vi förbereder inför spolningen av is på Hubbovallen. Vi hoppas på en kall vinter, för om allt går i lås, så kan vi få till en extra bra skridskoåkning i år. Mer vågar jag inte säga just nu. Vad det handlar om får bli en överraskning , säger Per.
– Många Tillbergabor har hört av sig om att vi behöver renovera planterings-kärlen för blommor längs Kvistbergavägen, så det planerar vi för, säger Robin.
Hannes Lyckholm

Per Karlsson och Robin Svanström på Hubbovallen.
Foto: Hannes Lyckholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *